جستجو
Menu

جلسه آموزش آزمون وسع روسای ادارات شهرستانی و مسئولین دفاتر پیشخوان در روز پنجشنبه آخرین روز هفته بیمه سلامت تشکیل گردید.

41بازدید
آبان 09, 1398

در روز پنجشنبه نهم آبان آخرین روز از هفته بیمه سلامت تحت عنوان "مشارکت های اجتماعی و شرکای کاری" رئیس اداره بیمه گری و درامد اداره کل با روسای ادارات شهرستانی و مسئولین دفاتر پیشخوان طرف قراردادبا "محوریت آموزش آزمون وسع" تشکیل جلسه داد.

print