جستجو
Menu

نسخه نویسی الکترونیک

نشست هم اندیشی نسخه نویسی الکترونیک با بیمه های تکمیلی استان برگزار گردید.

3بازدید
تیر 09, 1399

در جلسه ای روز یکشنبه مورخ 08/04/99 ساعت 12 ظهر با حضور سرکار خانم فتحی بیرانوند مدیر کل بیمه سلامت استان و دکتر سوری معاون درمان اداره کل و مدیران کل بیمه دی ( مهنس صفی خانی ) ، آتیه سازان حافظ ( سرکار خانم موسوی) و کارشناسان برگزار گردید .

در ابتدا خانم فتحی بیرانوند ضمن خوش آمد گویی به حاضرین ،پیرامون فواید اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک (حذف پرونده کاغذی و صرفه جویی میلیونی در مصرف کاغذ و همچنین ارتقاء کمی و کیفی در رسیدگی به صورتحسابهای بیمارستانی ) مطالبی را عنوان نمودند.

پس از همفکری و تبادل نظر و صحبت های دیگر حاضرین ، مواردی ذیل مصوب گردید :

  1. پذیریش مستندات بایستی به صورت هدفمند ارائه شود و تمام خدمات ائم از پاراکلینکی ، دارویی ،ویزیت بایستی در سیستم تعریف شود.
  2. از طریق پنل ها بایستی نسخ الکترونیکی به صورت هدفمند رسیدگی شوند.
  3. برای بیمه های تکمیلی گروه واتساپی تشکیل شود.
  4. طبق نظرمدیر بیمه ای در خصوص الکترونیکی شدن نسخ ، زیرساخت ها هنوز آماده نیست و مشکلاتی از جمله قطع اینترنت مطرح شد.خدمات ماشینی اداره کل در خصوص فراهم نمودن بستر مناسب اینترنت قول همکاری و مساعدت دادند.

 

print