جستجو
Menu

آموزش

آموزش پذیریش نسخ الکترونیک برای مراکز تصویربرداری طرف قرار داد استان انجام گرفت.

13بازدید
خرداد 21, 1399

در روز چهارشنبه مورخه 1399/03/21ساعت 9صبح در سالن اجتماعات اداره کل کلاس آموزش پذیرش نسخ الکترونیک برای مراکز تصویربرداری طرف قرارداد استان تشکیل شد.

print